شرایط و قوانین استفاده از خدمات سامانه آسان آزمایش

به روزرسانی شده در تاریخ 99/05/25

ماده ۱ – تعاریف و اصطلاحات

اصطلاحاتی که در این شرایط و قوانین به کار رفته است دارای معانی مشروح زیر است:
1-1-سامانه آسان آزمایش: این سامانه نسبت به معرفی و رابط پذیرش آنلاین آزمایشگاه ها برای متقاضیان عمل می‌کند.
2-1-قرارداد خصوصی: توافق کتبی یا الکترونیکی فی‌مابین سامانه آسان آزمایش و آزمایشگاه های تشخیص طبی جهت ارایه خدمات در سامانه
3-1-متقاضیان: شخصی حقیقی یا حقوقی است که از طریق اینترنت به سامانه متصل و از خدمات آن بهره‌مند می‌شود.
4-1-حساب کاربری: حسابی است که اشخاص برای استفاده از خدمات سامانه ایجاد کرده‌اند.
5-1-اطلاعات محرمانه: اطلاعاتی که توسط متقاضیان در سامانه آسان آزمایش ثبت می کنند.
6-1-قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران: قانون اساسی، قوانین عادی، آئین‌نامه‌های اجرایی، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و کلیه ضوابط قانونی حاکم بر انجام موضوع قرارداد اعم از قوانین سازمان تنظیم مقررات و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت و درمان و سایر مراجع ذی صلاح مرتبط با فناوری اطلاعات.
7-1-کلیه کاربران: منظور هم متقاضیان و هم آزمایشگاهیان طرف قرارداد

ماده ۲ – حساب کاربری

1-2-متقاضیان با ثبت‌نام در سامانه آسان آزمایش، همچنین با هر بار استفاده از خدمات آن، می‌پذیرند که شرایط و قوانین حاضر را به صورت کامل مطالعه کرده و آن را با اطلاع کامل از شرایط و معانی‌اش پذیرفته‌اند. این شرایط و قوانین ممکن است در طول زمان تغییر کند. استفادۀ متقاضیان از سامانه، پس از هر بار تغییر در شرایط و قوانین، به معنی پذیرش تغییرات مذکور است. این قوانین برای مطالعه متقاضیان و آزمایشگاه ها در سامانه آسان آزمایش به صورت آنلاین در دسترس است.
2-2-برای استفاده از خدمات آسان آزمایش لازم است که هر کاربر اعم از شخص حقیقی یا حقوقی یک حساب کاربری در سامانه بسازد و هر شخصی که نیاز به خدمات آزمایشگاهی داشته باشد می‌تواند اقدام به ساخت حساب کاربری در سامانه کند. کاربر مذکور برای ثبت نام میبایست نام و نام خانوادگی و شماره همراه خود را ثبت نماید و در هنگام اخذ پذیرش از آزمایشگاه در سامانه اطلاعات اولیه شامل نام و نام خانوادگی متقاضی و سن و مشخصات دفترچه بیمه و سایر اطلاعات درخواستی را وارد کند.
3-2-هیچ یک از متقاضیان حق استفاده از ربات و نرم‌افزارهای مرتبط یا واسط را برای استفاده از سامانه اعم از احراز هویت، تکمیل اطلاعات، ارسال درخواست و غیره را ندارند.
4-2-متقاضیان می‌پذیرند کلیه اطلاعات درخواستی سامانه را مطابق با واقعیت، صحیح و به‌‌روز وارد کنند و شخص متقاضی مسئول عدم صحت و به‌ روز نبودن اطلاعات است. در صورت اثبات خلاف این موضوع، سامانه آسان آزمایش هیچ گونه مسئولیتی در مورد خسارات و مشکلات ناشی از عدم اعتبار اطلاعات اعلامی بر عهده نخواهد داشت.
5-2-متقاضیان متعهد می‌شوند که صرفا با شماره همراه متعلق به خود در سامانه ثبت‌نام کنند. در غیر این صورت در برابر شخص ذی‌نفع صاحب شماره همراه تماما مسئول بوده و سامانه آسان آزمایش به محض آگاهی از این موضوع مجاز خواهد بود نسبت به لغو عضویت و حساب کاربری اقدام کند.
6-2-هر شخص تنها می‌تواند یک حساب کاربری در سامانه داشته باشد. در صورتی که سامانه آسان آزمایش اطلاع یابد که به نام یک شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی حساب‌های کاربری متعدد وجود دارد، مجاز خواهد بود نسبت به قطع خدمات و غیرفعال کردن حساب‌های کاربری مذکور اقدام کند.
7-2-مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری اشخاص حقیقی و یا حقوقی در سامانه انجام می‌شود، به عهدۀ متقاضیان است. بنابراین مسئولیت اشخاص ثالث یا افراد غیر متقاضی که با استفاده از حساب کاربری وی از خدمات سامانه استفاده می‌کند تماما متوجه متقاضی صاحب حساب است.
8-2-مسئولیت حفظ امنیت اطلاعات حساب کاربری به عهدۀ متقاضی است. در صورت به سرقت رفتن گوشی موبایل، کاربر مذکور موظف است در اسرع وقت موضوع را به اطلاع سامانه آسان آزمایش برساند. بدیهی است تا زمانی که اطلاع‌رسانی به سامانه آسان آزمایش انجام نشده است، مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری مذکور و موبایل کاربر انجام شده و می‌شود به عهدۀ وی خواهد بود.
9-2-متقاضیان حق ندارند به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اجازه استفاده از حساب کاربری خود را بدهند یا حساب خود را به شخص حقیقی یا حقوقی دیگری منتقل کنند.
10-2-ممکن است بنا به مورد و حسب صلاحدید سامانه آسان آزمایش، از متقاضیان درخواست شود که اقدام به تکمیل اطلاعات، ارائه مدارک و یا اصلاح اطلاعات موجود کنند. در این صورت، کاربر متعهد به ارائه اطلاعات و یا اصلاح اطلاعات درخواستی در مدت اعلام و درخواست شده از سوی سامانه آسان آزمایش خواهد بود. در غیر این صورت سامانه آسان آزمایش می‌تواند حساب کاربری وی را مسدود کرده و از ارائۀ خدمات به کاربر مذکور خودداری کند.
11-2-اطلاعات کاربری کلیه متقاضیان نزد آزمایشگاه محرمانه بوده و هیچ شخصی نمی تواند اطلاعات را (اعم از مشخصات هویتی، شماره تماس، آدرس، و غیره) ذخیره، یا منتشر کند و در دسترس دیگران قرار دهد.

ماده ۳ – استفاده از سامانه آسان آزمایش

1-3-متقاضیان متعهد به رعایت همۀ شرایط و قوانین، اصول اسلامی، شرعی، اخلاقی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران در هنگام مراجعین پرسنل آزمایشگاه مربوطه جهت نمونه گیری می باشند.
2-3-متقاضیان می‌پذیرند و اعلام می‌کنند که متن قوانین و شرایط سامانه آسان آزمایش را مطالعه کرده و مورد قبول ایشان است.
3-3-متقاضیان می‌پذیرند که سامانه آسان آزمایش،آزمایشگاه مجازی ،خدمات آزمایشگاهی مستقل و یا مراکز ارایه خدمات پرستاری در منزل نمی باشد بلکه تنها خدمات نرم‌افزاری است که ارتباط بین متقاضیان انجام آزمایش را با آزمایشگاهیان تشخیص طبی بدون واسطه و بدون اخذ هزینه برای متقاضیان فراهم می‌کند.
4-3-آزمایشگاه انتخابی متقاضی مختار است طبق قوانین آزمایشگاه درخواست یک متقاضی انجام آزمایش را بپذیرد یا رد کند، همچنین متقاضی انجام آزمایش مختار است قبل از اعزام پرسنل توسط آزمایشگاه برای نمونه گیری اقدام به لغو پذیرش کند. لذا هر پذیرشی که متقاضیان انجام آزمایش به آزمایشگاه مد نظر خود از طریق سامانه ارسال می کنند به عنوان یک قرارداد لازم مستقل و رابطۀ قراردادی بین متقاضیان و آزمایشگاه در نظر گرفته میشود.
تبصره 1- در صورت رد بی‌دلیل پذیرش توسط آزمایشگاه و یا لغو بی‌دلیل متقاضی انجام آزمایش در سامانه، آسان آزمایش می‌تواند نسبت به غیرفعال کردن حساب کاربری آنها به صورت موقت یا دائم اقدام کند.
5-3-متقاضی انجام آزمایش متعهد می‌شود که به هیچ عنوان با حساب کاربری خود برای انجام آزمایش برای شخص ثالث بدون حضور خود درخواست ارسال نکند. آزمایشگاه مکلف به لغو (امتناع از انجام) چنین پذیرش هایی است در غیر این صورت، مسئولیت انجام پذیرش بر عهده متقاضی ارسال کننده درخواست آزمایش بوده و همچنین جبران خسارات وارده احتمالی بر عهده متقاضی می باشد که درخواست ارسال کرده است.
6-3-متقاضی انجام آزمایش متعهد می شود کلیه اطلاعات درخواستی در سامانه را به درستی و با صحت کامل ثبت کند چراکه هرگونه ثبت اطلاعات مغایر مشمول جریمه هزینه ایاب و ذهاب از طرف آزمایشگاه درخواستی برای شخص متقاضی خواهد بود.

ماده ۴ – هزینه ها و پرداخت

1-4-کلیه خدمات ارایه شده توسط سامانه آسان آزمایش برای متقاضیان انجام آزمایش رایگان می باشد.
2-4-متقاضیان می بایست هزینۀ انجام آزمایشات را در هنگام نمونه گیری در محل به صورت حضوری به پرسنل اعزامی آزمایشگاه مربوطه پرداخت نمایند و از پرداخت هزینه به سایر افراد که ممکن است مدعی شوند از طرف این سامانه جهت تسویه حساب مراجعه کرده اند اکیدا خودداری فرمائید.لازم به ذکر است در صورت پرداخت هزینه توسط متقاضی به سایر افراد، سامانه آسان آزمایش هیچگونه مسئولیتی را در قبال متقاضی و یا آزمایشگاه مربوطه نمی پذیرد.
3-4-پرداخت هزینۀ آزمایش فقط از طریق روش‌هایی که توسط سامانه آسان آزمایش مشخص می‌شود می‌تواند صورت گیرد. این روش‌ فعلا فقط از طریق پرداخت نقدی و یا دستگاه کارت خوان آزمایشگاه در محل امکانپذیر است. روش‌های پرداخت محدود به موارد مذکور بوده است و سایر روش ها مورد تایید سامانه آسان آزمایش نبوده و در صورت تخلف سامانه آسان آزمایش هیچگونه مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.
4-4-متقاضیان می‌پذیرند هزینۀ نهایی انجام آزمایش توسط آزمایشگاه مربوطه پس از روئیت فیزیکی نسخه درخواست آزمایش اعلام خواهد شد و ملزم به پرداخت کلیه هزینه‌های اعلام شده توسط آزمایشگاه مورد انتخاب خودشان هستند و حق طرح هیچگونه ادعا و اعتراضی درباره آن وجود نخواهد داشت.

ماده ۵ – مسئولیت آسان آزمایش

1-5-تیم سامانه آسان آزمایش با تمام امکانات خود از جمله مرکز پشتیبانی و واحد رسیدگی به شکایات،تمامی تلاش خود را برای جلب رضایت متقاضیان و آزمایشگاه ها به کار می‌گیرند. همچنین با استفاده از نظارت‌ها و انجام نظرسنجی از متقاضیان به صورت دوره ای تلاش می‌کند خدمات با کیفیت مطلوب به متقاضیان ارائه دهد.
2-5- سامانه آسان آزمایش برای فراهم کردن امکان استفاده از خدمات نرم‌افزاری توسط دستگاه‌های مختلف متقاضیان تلاش می‌کند، اما تضمینی نسبت به اجرا شدن آن روی همۀ دستگاه‌ها یا شبکه‌های ارتباطی (اینترنت، شبکۀ تلفن‌ همراه و …) نخواهد داد.
3-5-اطلاعات متقاضیان به عنوان اطلاعات محرمانه نزد سامانه آسان آزمایش محافظت شده و دسترسی به آن توسط اشخاص ثالث ممنوع بوده، مگر برابر قانون و تصمیم مقام ذیصلاح قضایی باشد.
4-5-چنانچه هر یک از متقاضیان سامانه در زمان استفاده از خدمات آن با مشکلی مواجه شوند برابر شرایط فوق می‌توانند از طریق تلفنی به مرکز پشتیبانی و رسیدگی به شکایات سامانه موارد را مطرح کنند. تیم سامانه آسان آزمایش پیگیری لازم را بنا به مورد گزارش شده انجام خواهد داد و تلاش خود را جهت حل و فصل موضوع به‌عمل خواهد آورد.
5-5-همۀ اطلاعات مورد نیاز متقاضیان درباره نحوه و شرایط استفاده از خدمات سامانه، در سایت مرکز قابل مشاهده می باشد. همچنین همکاران سامانه آسان آزمایش در مرکز پشتیبانی پاسخگوی هرگونه ابهام و سوال متقاضیان هستند.
6-5-مسئولیت سامانه آسان آزمایش فقط در فرضی متصور است که متقاضیان از طریق سامانه اقدام به پذیرش در آزمایشگاه موردنظر خود کرده باشند. لذا اگر خارج از سامانه انجام پذیرش صورت گیرد هیچ‌گونه مسئولیتی متوجه سامانه آسان آزمایش نخواهد بود.
7-5-آسان آزمایش هیچگونه دخالت و مسئولیتی در قبال مسائل فنی آزمایشگاه ها از قبیل نمونه گیری،انجام آزمایش(کلیه مسائل فنی) و جوابدهی ندارد و کلیه مسئولیت های فوق با آزمایشگاه انتخابی متقاضی می باشد.

8-5-امکان بهره مندی از خدمات سامانه آسان آزمایش به عنوان تسهیلگر ارتباط و خدمات آزمایشگاهیان سراسر کشور در فضای مجازی در قالب وب سایت برای آزمایشگاه طرف قرارداد محیا خواهد شد و سامانه اطلاعات ثبتی توسط مدیر آزمایشگاه را جهت معرفی خدمات آزمایشگاه بکار خواهد گرفت

ماده ۶ – مسئولیت متقاضیان

1-6-مسئولیت همۀ اقدامات و افعال متقاضیان و آزمایشگاهیان که ناشی از عدم رعایت قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون مجازات اسلامی و قوانین مدنی باشد، برعهدۀ شخص متخلف بوده و سامانه آسان آزمایش هیچ گونه مسئولیتی در قبال اعمال و افعال فوق نداشته و نخواهد داشت. سامانه آسان آزمایش می‌تواند ضمن غیر فعال کردن حساب کاربری متخلف، از طریق مراجع ذیصلاح، اقدامات قانونی را علیه نامبرده نسبت به احقاق حقوق قانونی خود به عمل آورد.
2-6-هرگونه اقدامی از سوی متقاضیان که منجر به ورود خسارت به شهرت، اعتبار، سایت مرکز و کلیه حقوق سامانه آسان آزمایش شود تخلف از شرایط قراردادی و قانونی تلقی خواهد شد. سامانه آسان آزمایش این حق را برای خود محفوظ می‌داند که حساب کاربر متخلف را مسدود کند و در صورت نیاز اقدامات قانونی لازم را علیه متخلف به‌عمل آورد و خسارت و حقوق قانونی خود را مطالبه کند.
3-6-متقاضیان مکلف به رعایت کلیه شرایط و قوانین منتشرشده در سامانه هستند و در صورت نقض تعهدات و شرایط مذکور مسئول پذیرش کلیه آثار ناشی از تخلف در قبال سامانه خواهند بود
4-6-متقاضیان موکلف هستند در تاریخ و ساعت هماهنگ شده در محل اعلامی جهت نمونه گیری حاضر باشند در غیر اینصورت می بایست طبق نظر آزمایشگاه انتخابی هزینه ایاب و ذهاب پرداخت کنند
5-6-متقاضیان می بایست در صورت خواستار لغو پذیرش در حساب کاربری خود درخواست لغو را به سامانه ارسال کنند در غیر اینصورت باید هزینه ایاب و ذهاب را با نظر آزمایشگاه انتخابی پرداخت کنند
6-6-متقاضیان می بایست در صورت درخواست آزمایشگاه در شرایط خاص نسبت به نمونه گیری مجدد حاضر به همکاری با آزمایشگاه مربوطه در محیط آزمایشگاه و یا محل درخواستی طبق نظر آزمایشگاه شوند

ماده 7 – مسئولیت آزمایشگاه ها

1-7-آزمایشگاه های طرف قرارداد متعهد می‌شوند تنها از پرسنل متخصص خود جهت نمونه گیری در محل استفاده کنند و کلیه مسئولیت استفاده از افراد غیر متخصص بر عهده همان آزمایشگاه می باشد.
2-7-آزمایشگاه متعهد به انجام آزمایشات فرد متقاضی درخواست کننده در سامانه در تاریخ و مکان مشخص پس از تایید پذیرش نهایی توسط آزمایشگاه می باشد. در صورت تقاضای نمونه گیری در محل می بایست پرسنل آزمایشگاه در زمان و مکان هماهنگ شده برای انجام نمونه گیری حاضر شود و در صورت تاخیر ویا عدم مراجعه کارشناسان آسان آزمایش مسئولیتی نداشته و برابر مقررات می تواند رفتار کند
3-7-آزمایشگاه متعهد به انجام آزمایشات فرد متقاضی پذیرش شده در سامانه در صورت حضور در آزمایشگاه بدون نوبت خواهد بود
4-7-آزمایشگاه می بایست نسبت به درخواست های پذیرش متقاضیان در ساعات اداری ظرف مدت حداکثر 30 دقیقه ترتیب اثر دهد.
5-7-آزمایشگاه کلیه مسئولیت های پذیرش،نمونه گیری،فنی و جوابدهی را می پذیرد و اعلام می نماید سامانه آسان آزمایش دخالت و یا مسئولیتی در مسائل فوق ندارد
6-7-آزمایشگاه متعهد می گردد کلیه هزینه های اعلامی طبق تعرفه های وزارت و بهداشت و درمان در سال جاری می باشد و هرگونه تعرفه مغایر بر خلاف مقررات سامانه می باشد
7-7-آزمایشگاه مجاز است در صورت شرایط خاص از متقاضی دعوت کند در آزمایشگاه جهت نمونه گیری مجدد حضور یابد و یا پرسنل خود را با هماهنگی قبلی جهت نمونه گیری مجدد به محل متقاضی اعزام کند
8-7-آزمایشگاه متعهد به جوابدهی در وقت مقرر اعلامی می باشد و درصورت تاخیر میبایست به متقاضی اعلام نماید و آسان آزمایش مسئولیتی بابت این تاخیر ندارد
9-7-آزمایشگاه مجاز است در شرایط ذیل پذیرش را لغو کند
1)متقاضی خواهان لغو پذیرش باشد
2)آزمایشگاه امکان انجام تستی را نداشته باشد
3) با هماهنگی با تیم آسان آزمایش در شرایط خاص
10-7-در صورت عدم مراجعه پرسنل آزمایشگاه در وقت هماهنگ شده برای نمونه گیری ضمن دریافت تذکر به مدت یک هفته از سامانه معلق خواهد شد و در صورت تکرار از سامانه حذف خواهد شد و در صورت هرگونه شکایت متقاضی آزمایشگاه جوابگوی قانونی خواهد بود
11-7-هر گونه نارضایتی از جانب متقاضی انجام آزمایش در نحوه ارایه خدمات آزمایشگاهی بر عهده آزمایشگاه مورد انتخاب متقاضی است
12-7-مدیر آزمایشگاه مجاز به تغییر اطلاعات ثبتی فقط با ارایه درخواست کتبی به سامانه آسان آزمایش می باشد
13-7-هرگونه تاخیر در جوابدهی آزمایشات و انجام آزمایشات و یا خدمات نمونه گیری مسلتزم دریافت تذکر و در صورت ادامه باعث لغو قرارداد توسط سامانه خواهد شد
14-7-آزمایشگاه موظف است به صورت دوره ای طبق صورتحساب ارسالی از طرف سامانه نسبت به پرداخت به موقع آن بابت خدمات اقدام نماید

ماده 8 – قطع خدمات

1-8-سامانه آسان آزمایش مجاز است بنا به هر دلیلی به این نتیجه برسد که شخص یا آزمایشگاهی از قوانین سامانه تبعیت نمی کند حساب کاربری آنان را مسدود و یا حذف کند.
2-8-در صورت تمایل آزمایشگاه به لغو عضویت در سامانه می توانید درخواست را به صورتی کتبی برای بررسی به کارشناسان سامانه آسان آزمایش ارسال نمایند

ماده 9 – توافق از راه دور

1-9-متقاضیان توافق می‌کنند برای مبادلۀ آسان اطلاعات و انجام توافقات جدید، همۀ تغییرات و الحاقیه‌های شرایط و قوانین حاضر اعم از تغییر و اضافه کردن شروط آن، تنظیم قراردادها، اخطاریه‌ها و ابلاغیه‌های مربوط به سامانه آسان آزمایش ، از طریق سامانه به‌عمل آید و متقاضیان ضمن پذیرش اطلاع از شرایط و روند اجرایی توافق از راه دور و به صورت الکترونیکی، موافقت خود را نسبت به اعمال هرگونه شرایط و توافق جدید را از طریق فضای مجازی و به صورت الکترونیکی اعلام می‌کنند.
2-9-حساب کاربری متعلق به شخص متقاضی و یا آزمایشگاه و استفاده از آن قائم به شخص کاربر و غیر قابل انتقال است. کلیه مسئولیت‌های مربوط به حفظ و حراست از حساب کاربری برعهدۀ کاربر دارای حساب کاربری است. کلیه کاربران سامانه ضمن پذیرش کلیه مسئولیت ناشی از استفاده حساب کاربری، همۀ داده پیام‌های صادره از طریق حساب کاربری مذکور اعم از شکل، عبارت، تاییدیه، انتخاب اشکال و تایید آنها را منتسب به خود دانسته و هرگونه ادعایی نسبت به انکار، تردید و جعل داده پیام‌های ارسال شده از ناحیۀ متقاضیان غیر قابل استماع و مردود است.
3-9-متقاضیان می‌پذیرند هرگونه رویه، اشکال، عبارات مبین تایید و اعلام قبولی و تصدیق داده پیام‌های صادره از طرف سامانه آسان آزمایش یا طرف تجاری به منزله امضا الکترونیکی و قبولی محسوب می‌شود و هرگونه ادعایی نسبت به امضا و قبولی مذکور غیر قابل استماع و مردود است.
4-9-کلیه کاربران سامانه قصد و اراده خود را نسبت به پذیرش انعقاد هرگونه اقدام و عمل حقوقی از جمله عقود و معاملات از راه دور و از طریق سامانۀ رایانه‌ای و الکترونیکی اعلام می‌کنند.
5-9-کلیه رویه‌های حقوقی و فنی اعم از احراز هویت کاربر، ایجاب و قبول، امضای الکترونیکی و تاییدیه‌های مرتبط ارائه‌شده توسط سامانه آسان آزمایش جهت انعقاد قرارداد الکترونیکی با متقاضیان از طریق سامانه، مورد قبول متقاضیان بوده و هرگونه روش فنی جهت تنظیم قرارداد از جمله ایجاب و قبول به مثابه توافق کتبی است. هرگونه ادعایی اعم از انکار و تردید نسبت به قرارداد الکترونیکی غیر قابل استماع و مردود است.
6-9-با توجه به انعقاد قرارداد حاضر به صورت الکترونیکی و در فضای مجازی، کلیه کاربران موافقت خود را نسبت به تعیین اقامتگاه سامانه آسان آزمایش ، به عنوان محل انعقاد قرارداد، اعلام میکند.